Розділ 4. Інструкції для розробників щодо роботи з відкритими даними про регуляторні акти

4.1. Валідація даних

Валідація даних у таблицях list і plan визначається наступними умовами й способами (Таблиці 7-8).

Таблиця 7. Валідація даних таблиці list
Назва колонки Умова валідації Спосіб валідації (регулярний вираз, словник)
identifier Комірка має бути заповненою. ^.+$
regulatoryAgencyPrefLabel Комірка має бути заповненою. ^.+$
regulatoryAgencyID Комірка має містити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або null. ^(?:\d{8}|null)$
title Комірка має бути заповненою. ^.+$
valid Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
accessURL Посилання має розпочинатися з http:// або https:// (стандарт RFC 3986). ^https?:\/\/.+$
bibliographicCitation Комірка має бути заповненою. ^.+$
legalActTitle Комірка має бути заповненою. ^.+$
legalActCreated Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
legalActІdentifier Комірка має бути заповненою. ^.+$
basicEvalDate Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
basicEvalAccessURL Посилання має розпочинатися з «http://» або «https://» (стандарт RFC 3986) або має бути вказано «не застосовується». ^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$
basicEvalBibliographicCitation Комірка має бути заповненою. ^.+$
repeatEvalDate Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
repeatEvalAccessURL Посилання має розпочинатися з «http://» або «https://» (стандарт RFC 3986) або має бути вказано «не застосовується». ^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$
repeatEvalBibliographicCitation Комірка має бути заповненою. ^.+$
periodEvalDate Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
periodEvalAccessURL Посилання має розпочинатися з «http://» або «https://» (стандарт RFC 3986) або має бути вказано «не застосовується». ^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$
periodEvalBibliographicCitation Комірка має бути заповненою. ^.+$
Таблиця 8. Валідація даних таблиці plan
Назва колонки Умова валідації Спосіб валідації (регулярний вираз, словник)
identifier Комірка має бути заповненою. ^.+$
title Комірка має бути заповненою. ^.+$
legalActTitle Комірка має бути заповненою. ^.+$
type Одне зі значень. прийняття нового регуляторного акту, внесення змін до регуляторного акту, скасування діючого регуляторного акту
objective Комірка має бути заповненою. ^.+$
isVersionOfІD Комірка має бути заповненою. ^.+$
isVersionOfTitle Комірка має бути заповненою. ^.+$
creatorName Комірка має бути заповненою. ^.+$
creatorID Комірка має містити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або null. ^(?:\d{8}|null)$
developmentEndDate Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
accessURL Посилання має розпочинатися з «http://» або «https://» (стандарт RFC 3986) або має бути вказано «не застосовується». ^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$
bibliographicCitation Комірка має бути заповненою. ^.+$
dateSubmitted Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд). ^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$
regulatoryAgencyPrefLabel Комірка має бути заповненою. ^.+$
regulatoryAgencyID Комірка має містити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або null. ^(?:\d{8}|null)$

4.2. Модель даних та RDF-серіалізації набору

Модель даних для переліку регуляторних актів включає п’ять класів: регуляторний акт (RegulatoryAct), відстеження результативності регуляторного акта (Evaluation), звіт про відстеження результативності (Report), регуляторний орган (RegulatoryAgency), нормативно-правовий акт, яким було ухвалено регуляторний акт (LegalAct).

Рисунок 1 - UML-модель даних переліку регуляторних даних

Рисунок 1 - UML-модель даних переліку регуляторних даних

Для плану підготовки регуляторних актів: проект регуляторного акту (Project), розробник (Creator), регуляторний акт (RegulatoryAct), регуляторний орган (RegulatoryAgency), нормативно-правовий акт, яким буде ухвалено регуляторний акт (LegalAct).

Рисунок 2 - UML-модель даних плану підготовки регуляторних актів

Рисунок 2 - UML-модель даних плану підготовки регуляторних актів

Для синтаксичної прив’язки використані словники Dublin Core Terms, FOAF, Schema, The Organization Ontology, SKOS, RDF Schema (Таблиця 9-11).

Таблиця 9 - Використання основних словників
Назва словника Префікс Простір імен
Dublin Core Terms dct http://purl.org/dc/terms/
FOAF foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/
Schema schema http://schema.org/
The Organization Ontology org http://www.w3.org/ns/org#
SKOS skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
Таблиця 10 - Прив’язка моделі даних переліку регуляторних актів до існуючого синтаксису словників
Термін Тип Прив’язка синтаксису
RegulatoryAct Клас foaf:document
accessURL Властивість dct:accessURL
bibliographicCitation Властивість dct:bibliographicCitation
identifier Властивість dct:identifier
isDefinedBy Асоціація rdfs:isDefinedBy
publisher Асоціація dct:publisher
title Властивість dct:title
valid Властивість dct:valid
Evaluation Клас schema:Event
endDate Властивість schema:endDate
identifier Властивість dct:identifier
isRequiredBy Асоціація dct:isRequiredBy
startDate Властивість schema:startDate
type Властивість dct:type
Report Клас foaf:document
accessURL Властивість dct:accessURL
bibliographicCitation Властивість dct:bibliographicCitation
dateAccepted Властивість dct:dateAccepted
identifier Властивість dct:identifier
primaryTopic Асоціація foaf:primaryTopic
RegulatoryAgency Клас org:Organization
identifier Властивість org:identifier
prefLabel Властивість skos:prefLabel
LegalAct Клас foaf:document
identifier Властивість dct:identifier
created Властивість dct:created
title Властивість dct:title
Таблиця 11 - Прив’язка моделі даних плану підготовки регуляторних актів до існуючого синтаксису словників
Термін Тип Прив’язка синтаксису
Project Клас foaf:Document
creator Асоціація dct:creator
isPrimaryTopicOf Асоціація foaf:isPrimaryTopicOf
isVersionOf Асоціація dct:isVersionOf
publisher Асоціація dct:publisher
accessURL Властивість dct:accessURL
bibliographicCitation Властивість dct:bibliographicCitation
dateSubmitted Властивість dct:dateSubmitted
developmentEndDate Властивість schema:endDate
identifier Властивість dct:identifier
identifier Властивість dct:identifier
purpose Властивість schema:purpose
title Властивість dct:title
type Властивість dct:type
LegalAct Клас foaf:Document
title Властивість dct:title
RegulatoryAct Клас foaf:Document
title Властивість dct:title
Creator Клас foaf:Agent
identifier Властивість org:identifier
name Властивість foaf:name
RegulatoryAgency Клас org:Organization
identifier Властивість org:identifier
prefLabel Властивість skos:prefLabel