Розділ 1. Деякі питання нормативної бази

1.1. Підстави оприлюднення

Постанова КМУ №835 передбачає, що всі розпорядники публічної інформації повинні оприлюднювати в формі відкритих даних переліки діючих регуляторних актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, та інформацію, визначену законодавством про засади регуляторної політики. Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», під час планування підготовки проектів актів регуляторні органи мають:

  • щороку, у термін до 15 грудня, затверджувати у встановленому порядку плани з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік;
  • не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки або розгляду проекту регуляторного акта, який не внесений до затвердженого регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, вносити відповідні зміни до плану у встановленому порядку;
  • оприлюднювати у визначений законом спосіб план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього, не пізніше як у десятиденний строк після затвердження.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

1.2. Розпорядники

Відповідно до положень частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розпорядниками наборів є суб’єкти владних повноважень які (посадові особи яких) ухвалюють рішення, які є обов’язковими до виконання і мають ознаки регуляторного акту, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти.

Впровадження рекомендацій передбачає виконання розпорядниками наступних дій розпорядчого характеру:

  • у випадку, якщо розпорядник має реєстр чи інший документ, який визначає перелік наборів для оприлюднення у формі відкритих даних, необхідно включити до нього «Перелік регуляторних актів» та «План підготовки регуляторних актів»;
  • визначення відповідальної особи за оприлюднення наборів на офіційному веб-сайті, Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та/або місцевому порталі відкритих даних;
  • затвердження цих рекомендацій внутрішнім розпорядчим документом, як порядку ведення та оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» та «План підготовки регуляторних актів».

1.3. Відповідальна особа

Відповідальною особою за оприлюднення наборів може бути

  • відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації (у т. ч. у форматі відкритих даних) розпорядників інформації;
  • посадова особа структурного підрозділу з питань доступу до публічної інформації (у т. ч. у форматі відкритих даних) розпорядників інформації;
  • посадова особа структурного підрозділу на який покладено повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики.