Розділ 2. Інструкції для розпорядників щодо оприлюднення набору «Перелік діючих регуляторних актів»

2.1. Підготовка, оприлюднення та оновлення набору даних

Набір даних «Перелік регуляторних актів» включає одну таблицю (ресурс) list. Таблиця містить перелік діючих регуляторних актів розпорядника із зазначенням інформації про нормативно-правові акти, якими вони були введені в дію, а також інформації про базові, повторні та періодичні відстеження. Кожним записом у таблиці є діючий регуляторний акт. Структура таблиці наведена в Таблиці 1, де name - назва колонки, title - заголовок, description - опис значень, datatype - тип даних. Типами даних є рядки тексту (string), дати (date), посилання на ресурси в мережі Інтернет (anyURI).

Таблиця 1 - Структура таблиці (ресурсу) list
name title description datatype
identifier Ідентифікатор регуляторного акту Номер нормативно-правового акту, яким був прийнятий регуляторний акт, та дата його прийняття у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), що розділені символом “-” (дефіс). Наприклад, регуляторний акт затверджений рішенням №719 від 29 травня 2014 року матиме ідентифікатор 719-2014-05-29. Регуляторні органи можуть використовувати також власні унікальні ідентифікатори. string
regulatoryAgencyPrefLabel Назва регуляторного органу Повна назва органу, що прийняв регуляторний акт, наприклад, Вінницька міська рада. string
regulatoryAgencyIdentifier Ідентифікатор регуляторного органу Номер регуляторного органу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Наприклад, 01411082. Якщо регуляторний орган не має номеру в ЄДР, вказати - null. У електронних таблицях (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Таблиці) колонка повинна мати текстовий формат. string
title Назва регуляторного акту Назва регуляторного акту, наприклад, Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. string
valid Дата набрання чинності регуляторним актом Дата набрання чинності регуляторним актом у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), наприклад, 2014-05-30. date
accessURL Посилання на регуляторний акт в мережі Інтернет (URL) Посилання має починатися з http:// або https://, наприклад, https://www.example.gov.ua/example/. anyURI
bibliographicCitation Посилання на друковану публікацію регуляторного акту Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо посилання відсутнє, вказати - null. string
legalActTitle Назва НПА, яким ухвалено регуляторний акт Повна назва нормативно-правового акту, яким було ухвалено регуляторний акт, включаючи дату прийняття та номер. Наприклад, Рішення міської ради «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці» №1719 від 30.05.2014 року. string
legalActІdentifier Номер НПА, яким ухвалено регуляторний акт Номер нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт (без знаку №). Наприклад, 1719. string
legalActCreated Дата прийняття НПА, яким ухвалено регуляторний акт Дата прийняття нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт, у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), наприклад, 2014-05-30. date
basicEvalDate Дата затвердження звіту про проведення базового відстеження (а) Якщо базове відстеження проведене, вказати дату затвердження звіту. (б) Якщо відстеження не проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15. date
basicEvalAccessURL Посилання на звіт базового відстеження (URL) (а) Якщо базове відстеження проведене, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. anyURI
basicEvalBibliographicCitation Посилання на друковану публікацію звіту базового відстеження (а) Якщо базове відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. string
repeatEvalDate Дата затвердження звіту або дата останнього строку здійснення повторного відстеження (а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати дату затвердження звіту. (б) Якщо відстеження не проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15. date
repeatEvalAccessURL Посилання на звіт за результатами повторного відстеження (URL) (а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. anyURI
repeatEvalBibliographicCitation Посилання на друковану публікацію звіту за результатами повторного відстеження (а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. string
periodEvalDate Дати затвердження звітів або дата останнього строку проведення періодичного відстеження Якщо періодичні відстеження проведені, вказати дату затвердження звітів, якщо відстеження не ще проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15. Якщо було проведено декілька відстежень, необхідно розділити дати комою. date
periodEvalAccessURL Посилання на звіти за результатами періодичного відстеження (URL) (а) Якщо відстеження проведені, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. anyURI
periodEvalBibliographicCitation Посилання на друковану публікацію звітів за результатами періодичного відстеження (а) Якщо періодичні відстеження були проведені, вказати посилання на публікацію звітів у друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведені, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null. string

Відповідальні особи мають слідкувати за актуальністю інформації в таблиці й вносити зміни у разі її оновлення. Оновлення даних відбувається в наступних випадках: прийняття регуляторного акту, скасування або призупинення дії регуляторного акту, планування регуляторної діяльності, затвердження звіту про відстеження результативності регуляторного акту. Оновлення набору на порталах відкритих даних може здійснюватись планово і позапланово.

  1. У випадку планового оновлення, розпорядники самостійно визначають періодичність, відповідно до пункту 15 Положення затвердженого Постановою КМУ №835. Рекомендовано, щоб вона становила не рідше ніж 1 раз на місяць.
  2. При позаплановому оновленні - не пізніше трьох робочих днів з моменту зміни даних. Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних - CSV, XLS(X), ODS. На портал достатньо завантажити XLS(X) файл. Його CSV версія згенеруєтья згенерується.

2.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць

Завантажити шаблон таблиці можна за посиланням - list.xlsx. Приклад заповнення доступний у Google Таблицях. Завантажити структуру набору у форматах CSV та JSON можна за посиланнями: listStructure.csv, listStructure.json.

2.3. Паспорт набору даних

Рекомендовано, щоб назва набору даних на Єдиному державному порталі відкритих даних починалась з «Перелік діючих регуляторних актів» та включала назву регуляторного органу розпорядника. Наприклад, «Перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради». Назви ресурсів мають відповідати назві таблиці - list. Приклад заповнення паспорту набору та ресурсів наведений у Таблицях 2-3.

Таблиця 2 - Приклад паспорту набору даних на data.gov.ua
Назва поля Приклад заповнення
Назва набору Перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі українська
Частота оновлення щомісяця
Опис Набір містить перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради із зазначенням інформації про нормативно-правові акти, якими вони були введені в дію, а також інформації про базові, повторні та періодичні відстеження.
Підстава та призначення збору інформації Інформація набору є результатом і характеризує діяльність регуляторних органів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Ключові слова акт, звіт, відстеження, регуляторний акт, регуляторна політика
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua
Таблиця 3 - Приклад паспорту ресурсу list
Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу list
Опис Таблиця містить ідентифікатори, назви, дати набрання чинності регуляторними актами, посилання на публікації мережі Інтернет і друкованих виданнях, назви та ідентифікатори регуляторних органів, дати затвердження звітів базового, повторного та періодичних відсежень, посилання на звти та інше.
Формат XLSX