Розділ 3. Інструкції для розпорядників щодо оприлюднення набору «План підготовки регуляторних актів»

3.1. Підготовка, оприлюднення та оновлення набору даних

Набір даних «План підготовки регуляторних актів» складається з однієї таблиці (ресурсу) plan. Кожним записом до неї є проект регуляторного акту. Структура таблиці наведена в Таблиці 4, де name - назва колонки, title - заголовок, description - опис значень, datatype - тип даних. Типами даних є рядки тексту (string), дати (date), посилання на ресурси в мережі Інтернет (anyURI).

Таблиця 4 - Структура таблиці (ресурсу) plan
name title description datatype
identifier Ідентифікатор Унікальний ідентифікатор проекту регуляторного акту. Ідентифікатором може бути рік, на який ухвалений план, і порядковий номер у переліку, що розділені знаком дефіc - «-«. Розпорядники можуть використовувати власні ідентифікатори. Наприклад: 2019-01. string
title Назва проекту регуляторного акту Назва проекту регуляторного акту. Наприклад: Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. string
legalActTitle Назва проекту нормативно-правого акту Повна назва проекту нормативно-правового акту, який виноситься на розгляд регуляторного органу. Наприклад: Проект рішення Вінницької міської ради «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці» string
type Вид проекту Вид проекту може мати одне зі значень: (а) прийняття нового регуляторного акту, (б) внесення змін до регуляторного акту, (в) скасування діючого регуляторного акту. Наприклад: внесення змін до регуляторного акту. string
objective Ціль прийняття Стислий виклад цілі або цілей прийняття регуляторного акту. Наприклад: Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг, розташованих на території міста Вінниця. Якщо у проекті визначено декілька цілей, їх треба розділити знаком крапка з комою. string
isVersionOfІD Ідентифікатор акту, до якого вносяться зміни Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акту, необхідно вказати ідентифікатор регуляторного акту з набору даних «Перелік діючих регуляторних діючих актів» (колонка identifier). Наприклад: 719-2014-05-29. Якщо ідентифікатор відсутній, вказати null. string
isVersionOfTitle Назва акту, до якого вносяться зміни Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акту, необхідно вказати назву регуляторного акту з набору даних «Перелік регуляторних актів» (колонка title). Наприклад: Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. string
creatorName Повна назва розробника Повна назва органу й підрозділу відповідального за розробку проекту регуляторного акту або прізвище, ім’я, по-батькові розробників. Наприклад, Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради. string
creatorID Ідентифікатор розробника Номер розробника проекту регуляторного акту у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Наприклад: 01411082. Якщо розробник немає номеру в ЄДР, вказати - null. У електронних таблицях колонка повинна мати текстовий формат string
developmentEndDate Кінець строку розробки Кінцева дата строку розробки проекту регуляторного акту у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо планом затверджено, наприклад, місяць чи квартал, то необхідно зазначити останній день цього періоду. Наприклад: 2019-06-01. date
accessURL Посилання в мережі Інтернет Посилання на оприлюднений проект регуляторного акту в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example/. anyURI
bibliographicCitation Посилання у друкованих виданнях Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад: Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо посилання відсутнє, вказати - null. string
dateSubmitted Дата внесення на розгляд Дата внесення проекту регуляторного органу на розгляд у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-10-05. date
regulatoryAgencyPrefLabel Назва регуляторного органу Повна назва регуляторного органу, яким буде затверджено проект регуляторного акту. Наприклад: Виконавчий комітет Вінницької міської ради. string
regulatoryAgencyID Ідентифікатор регуляторного органу Номер регуляторного органу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Наприклад: 01411082. Якщо регуляторний орган не має номеру в ЄДР, вказати - null. У електронних таблицях колонка повинна мати текстовий формат. string

Відповідальні особи мають слідкувати за актуальністю інформації в таблиці й вносити зміни у разі її оновлення. Оновлення даних відбувається у випадку внесення змін до плану або затвердження нового на наступний рік. Оновлення набору на порталах відкритих даних відбувається позапланово. Відповідно до пункту 15 Положення затвердженого Постановою КМУ №835 зміни вносяться не пізніше трьох робочих днів з моменту зміни даних. Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних - CSV, XLS(X), ODS. На портал достатньо завантажити XLS(X) файл. Його CSV версія згенерується автоматично.

3.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць

Завантажити шаблон таблиці можна за посиланням - plan.xlsx. Приклад заповнення доступний у Google Таблицях. Завантажити структуру набору у форматах CSV та JSON можна за посиланнями: structure.csv, planStructure.json.

3.3. Паспорт набору даних

Рекомендовано, щоб назва набору даних на Єдиному державному порталі відкритих даних починалась з «План підготовки регуляторних актів» та включала назву регуляторного органу розпорядника. Наприклад, «План підготовки регуляторних актів Житомирської міської ради». Назви ресурсів мають відповідати назвам таблиць, наприклад, plan.xlsx. Приклад заповнення паспорту набору наведений у Таблицях 5-6.

Таблиця 5 - Приклад паспорту набору даних на data.gov.ua
Назва поля Приклад заповнення
Назва набору План підготовки регуляторних актів Житомирської міської ради
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі  
Частота оновлення Відразу після внесення змін
Опис Набір містить план підготовки регуляторних актів включно із зазначенням назв проектів, видів регуляторних актів, цілей прийняття, строків підготовки, найменування відповідальних за розробку органів та підрозділів, тощо.
Підстава та призначення збору інформації Інформація набору є результатом і характеризує діяльність регуляторних органів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Ключові слова проект, акт, регуляторний акт, регуляторна політика
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua
Таблиця 6 - Приклад паспорту ресурсу list
Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу plan
Опис Таблиця містить ідентифікатори, назви, види, цілі, кінцеві строки розробки, посилання на проекти регуляторногих актів в мережі Інтернет, ідентифікатори, назви розробників та регуляторних органів, інше.
Формат XLSX