Вступ

Відкриті дані про регуляторні акти використовуються громадянами, підприємцями та контролюючими органами. Під час їх оприлюднення необхідно спиратися на основні принципи відкритих даних, такі, як відкритість за замовчуванням, оперативність і вичерпність, доступність і використання, порівнюваність та інтероперабельність, вдосконалення врядування та залучення громадян, інклюзивний розвиток та інновації.

Моніторинг оприлюднених версій набору виявив, що розпорядники використовують різні структури таблиць, формати даних та файлів. Це створює додаткові перешкоди для користувачів набору, особливо, коли йдеться про об’єднання або порівняння даних різних регуляторних органів.

Головною метою для впровадження цих рекомендації є забезпечення ефективного обміну інформацією між розпорядниками та користувачами наборів даних «Перелік регуляторних актів» і «План підготовки регуляторних актів» затвердженого у Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Постанова КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. № 835).

Таким чином, рекомендації

  • роз’яснюють деякі питання нормативно-правової бази, що пов’язані з оприлюдненням набору;
  • визначають інструкції для розпорядників, щодо оприлюднення наборів на Єдиному державному порталі відкритих даних;
  • визначають інструкції для розробників щодо роботи з відкритими даними про регуляторні акти.